GDPR AUDIT

Actualizarea GDPR Audit

Auditarea societatii privind modul  în care sunt respectate în cadul societăţii, cerinţele GDPR.

Realizarea unui Audit intern privind protectia datelor cu caracter personal,se face verificandu-se, prin metoda întâlnirilor directe cu clientul, a studiului documentelor relevante, a urmăririi procedurilor implementate, a chestionării angajaţilor. Conformarea clientului (societăţii), la cerinţele GDPR se face, analizându-se: categoria datelor cu caracter personal colectate, categoria persoanelor vizate, destinatarii, descrierea compartimentelor expuse la riscuri privind prelucrarea datelor, evaluări ale impactului asupra vietii private (DPIA), descrierea fluxurilor de date. Toate acestea se vor face cu respectarea principiilor GDPR respectiv: legalitate,  echitate,  transparenţă, demonstrarea consimţământului, raţiunile legitime pentru prelucrarea şi acordarea consimţământului, drepturile persoanelor vizate, introducerea Registrului intern de evidenta a datelor pentru Operator, securitatea si protecţia datelor cu caracter personal, necesitatea desemnarii unui DPO (responsabil cu protectia datelor), limitările legate de scop, reducerea la minimum a datelor colectate, limitările legate de stocare, integritate si confidentialitate.

Intrati in legalitate


adminGDPR AUDIT