Expertize Tehnice

SERVICII

Expertize tehnice

Expertiza tehnică face referire la  documentația realizată de un expert tehnic autorizat.

 În urma unei expertize tehnice se stabilesc detaliile tehnice asupra unei construcții și se pot face recomandări de catre experții noștri pentru îmbunătățirea acesteia.