Proiectare

SERVICII

Proiectare

 • arhitectură
 • rezistență
 • instalații electrice/ sanitare / ventilaţii/ climatizare/ gaze etc.
 • drumuri
 • urbanism
 • documentații pentru obținerea avizelor/ autorizaţiilor de construire/ demolare

Instalații electrice/ sanitare/ încălzire etc.

Toate calculele și dimensionările vor fi efectuate având în vedere o încălzire eficientă şi o dotare optimă de către echipa de ingineri de instalații având o bogată experiență în proiectarea sistemelor complexe (centrale de tratarea aerului, bms, …).

Documentații pentru obținerea avizelor de construire

Întocmim toate documentațiile necesare atât obținerii autorizației de construire cât şi a tuturor etapelor ce preced: certificat de urbanism, avize preliminare, P.U.Z. – plan urbanistic zonal și P.U.D. – plan urbanistic de detaliu.

Fazele Proiectării

 1. Obținerea Certificatului de Urbanism (CU) – Certificatul de urbanism se obține de la primărie, pe baza unei cereri-tip și a planurilor cadastrale vizate de oficiul județean de cadastru;
 1. Elaborarea proiectului în conformitate cu dorințele clientului și condițiile impuse de Certificatul de Urbanism;
 1. Obținerea avizelor de construire cerute de Certificatul de Urbanism pe baza proiectului în Comisia de Acord Unic (CAU);
 1. Obținerea Autorizației de Construire (AC) de la Primărie, pe baza Certificatului de Urbanism, a proiectului și a avizelor de construire;
 1. Anunțarea începerii lucrărilor la Primărie și la Inspecția de Stat în Construcții;
 1. Începerea lucrărilor de execuție, cu respectarea autorizației și a proiectului care au stat la baza emiterii acesteia. Eventualele modificări față de proiectul aprobat de primărie se pot face prin dispoziții de șantier întocmite de proiectant și emiterea unei noi Autorizații de Construire pentru modificarea temei de proiectare;
 1. Întocmirea cărții tehnice a construcției se face pe parcursul executării lucrărilor și conține toate actele și documentațiile privind construcția, inclusiv eventualele dispoziții de șantier;
 1. Recepționarea lucrărilor de construire și declararea încheierii acestora la Primărie și la Inspecția de Stat în Construcții.